TRACK & TRACE

ติดตามพัสดุได้ทุกเวลา

พัสดุ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์ภายนอก) จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าพัสดุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ผู้รับอาจปฏิเสธการรับพัสดุ ทั้งนี้หากประสงค์แจ้งเรื่องเคลม ลูกค้าสามารถแจ้งได้ภายใน 14 วันหลังจากรับพัสดุเท่านั้น โดยติดต่อ 1217 กด 5 ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-18:00 น.(ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Scroll to Top