ติดต่อเรา

เลขที่ 52 หมู่ 1, ถนนบางนา-ตราด, ตำบลพิมพา
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร : 083-490-3835
E-mail : Chanikarnc@cppc.co.th

ฝากข้อความ

Scroll to Top